Services

Konzultace a poradenství | Consultancy and Advisory Services | Prague, Czech Republic

Media Consultancy

Do you need to consult your advertising strategy? Discuss briefs or plans?
Mediální poradenství.
Úprava zadání, plánování nebo realizace reklamní a mediální strategie.

Agency Tenders

Improve cooperation with existing agency or run a tender in advertising?
Tendry na agenturu.
Inovovat spolupráci se stávající agenturou nebo vybrat novou?

Media Audit

Media audit, campaign control or contract compliance.
Kontrola kampaní.
Mediální audit, kontrola kampaní a smluvních podmínek.

Management Consulting

Understand politics, media and advertising market in Czech Republic?
Poradenství pro management.
Chcete lépe pochopit politickou situaci, média a reklamní agentury?

Veřejný sektor

Akreditovaný konzultant komise pro VZ, certifikace AKA.
Public Sector Campaigns.
Accredited consultant of Association of Comm. Agencies for public tenders.

VŠ výuka

Výuka související s reklamou, médii, marketingem a politckým marketingem.
Lecturing and Training.
University lecturing in marketing, advertising, media related sciences.

 Ing. Marek Buchta M.B.A.

Ing. Marek Buchta M.B.A.

More than 10 years of experience in advertising and media agencies (Grey, Carat, OMD). Working for a great number of top clients (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
More than 10 years of experience in consultancy business. Czech Republic partner for a number of consulting companies in the field of media and advertising - Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
University lecturing in marketing, advertising and media. Accredited consultant for tenders in advertising – in cooperation with Czech Association of Communication Agencies.
Více než 10 let zkušeností ve špičkových mezinárodních reklamních a mediálních agenturách (Grey, Carat, OMD). Práce pro dlouhou řadu špičkových klientů (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
Více než 10 let zkušeností v konzultačním businessu. V České republice zastupuji řadu mezinárodních konzultačních společností v oblasti reklamy - Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
Vyučuji předměty související s reklamou, médi a marketingem.
Jsem akreditovaným členem komise pro veřejné zakázky, certifikovaným Asociací komunikačních agentur (AKA) a akreditovaným konzultantem AKA pro komerční sféru.

Partnerships and cooperation

Doing business in Czech Republic? Need consulting in areas of marketing, advertising and media? Looking for consulting services in Czech Republic?