Platíte správnou cenu za reklamu? Pomůže Vám mediální audit!

Důvěřuj, ale prověřuj!

Máte smlouvu, post-buy a fakturu a přemýšlíte, jestli všechno sedí dohromady? Platíte za reklamní kampaň opravdu tolik, kolik máte? A jsou dodrženy i ostatní parametry, které vám byly slíbeny? Ve změti čísel a tabulek není snadné se vyznat. Pomůže Vám mediální audit!

Kontrola není nic neférového. Důvěřuj, ale prověřuj. Pokud se najde chyba, bývá v reklamě často ve velkých částkách. Často je ale ku prospěchu i samotný fakt, že je zcela jasné, že kampaně jsou a budou detailně kontrolovány.

Mediální audit je potřeba například (v oblasti TV kampaní):

  • Dodržení referenčního CPP
  • Správná kalkulace agency fee
  • Dodržení kvalitativních parametry (počtu GRPs a TRPs, umístění na prémiových pozicích bez příplatku, umístění v prime-time a další)
  • V případě zájmu lze zajistit i nezávislou kontrolu odvysílání kompletního spotlistu

Obdobně lze provést mediální audit i u kampaní v tisku, rádiu, outdooru a na internetu. Kontrolovat lze i dodržení smluvních podmínek při kreativních činnostech, PR, na sociálních sítích apod.


Mediaaudit.cz | Ing. Marek Buchta M.B.A. | Certifikovaný člen komise pro veřejné zakázky AKA Certifikovaný poradce AKA pro komerční sféru

Na Příkopě 22, Praha 1 | info@mediaaudit.cz | www.mediaaudit.cz


Personal character of services # Experience # Local know-how # Flexibility # Confidentiality