Services

Konzultace a poradenství | Consultancy and Advisory Services | Prague, Czech Republic

Media Consultancy

Help with briefing, planning & execution of media campaigns. De-mystifying the media process.
Konzultace při plánování, zadávání a realizaci reklamních kampaní v médiích.

Agency Tenders

Performance evaluation, media agency pitches in the Czech and Slovak Rep.
Vyhodnocování spolupráce, organizace a poradenství u výběrových řízení v České a Slovenské republice.

Media Audit

Media audit, campaign control and contract compliance.
Mediální audit, kontrola a vyhodnocování kampaní, kontrola dodržování smluvních podmínek.

Strategic Consulting

Understanding politics, media and advertising market in the Czech Republic. Strategic communication planning. Market Research.
Strategické poradenství, výzkum trhu.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky oblasti komunikace. Akreditovaný konzultant, certifikace AKA, zkušenosti z praxe. Příprava zadání, kvalifikační předpoklady, hodnotící kritéria, účast v komisi.

Politický marketing

Výzkumy veřejného mínění. Politický marketing. Volební kampaně. Prezidentské volby. Přednášky a VŠ výuka související s reklamou, médii a marketingem.

 Ing. Marek Buchta M.B.A.

Ing. Marek Buchta M.B.A.

More than 10 years of experience in advertising and media agencies (Grey, Carat, OMD). Working for a great number of top clients (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
More than 10 years of experience in consultancy business. Czech Republic partner for several consulting companies in the field of media and advertising - EC International (ECI), Media Sense, Fuel Media & Marketing. Used to work also for billetts, Ebiquity, EMM and DG2.
University lecturing in marketing, advertising and media. Accredited consultant for tenders in advertising – in cooperation with Czech Association of Communication Agencies.
Více než 10 let zkušeností v mezinárodních reklamních a mediálních agenturách (Grey, Carat, OMD). Práce pro dlouhou řadu skvělých klientů (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
Více než 10 let zkušeností v konzultačním businessu. V České republice zastupuji několik mezinárodních konzultačních společností v oblasti reklamy - EC International (ECI), Media Sense, Fuel Media & Marketing. Pracoval jsem také pro billetts, Ebiquity, EMM and DG2.
Vyučuji předměty související s reklamou, médi a marketingem.
Jsem akreditovaným členem komise pro veřejné zakázky, certifikovaným Asociací komunikačních agentur (AKA) a akreditovaným konzultantem AKA pro komerční sféru.

Partnerships and cooperations

Doing Business in the Czech Republic? Need consulting in areas of media, advertising, marketing, public sector or market research?