Management Consulting

Management and Marketing Consulting

Do you need to understand media and advertising environment in Czech Republic? Know more about political system and regulations?

Doing Business in Czech Republic – Political landscape in Czech Republic – Political marketing – Marketing planning & Market research consultancy – Communication Strategy – Performance evaluation systems – Competitive Advertising Spending – Media Market in Czech Republic.


Mediální a manažerské poradenství

Potřebujete konzultovat komunikační strategii a marketingové výzkumy? Lépe porozumět českému trhu, politické situaci a prostředí médií a reklamních agentur?

Komunikační strategie – Marketingové výzkumy a výzkumy veřejného mínění – Zlepšení briefů, plánovacího procesu a realizace kampaní – Nastavení spolupráce s agenturami  –  Mediální pojmy a jargon – Školení – Politická situace a politický marketing.


Mediaaudit.cz | Ing. Marek Buchta M.B.A. | Certifikovaný člen komise pro veřejné zakázky AKA Certifikovaný poradce AKA pro komerční sféru

Na Příkopě 22, Praha 1 | info@mediaaudit.cz | www.mediaaudit.cz


Personal character of services # Experience # Local know-how # Flexibility # Confidentiality


More than 10 years of experience in advertising and media agencies (Grey, Carat, OMD).
Working for a great number of top clients (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
More than 10 years of experience in consultancy business.
Czech Republic partner for a number of consulting companies in the field of media and advertising – Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
University lecturing in marketing, advertising and media.
Accredited consultant for tenders in advertising – in cooperation with Czech Association of Communication Agencies.


Více než 10 let zkušeností ve špičkových mezinárodních reklamních a mediálních agenturách (Grey, Carat, OMD).
Práce pro dlouhou řadu špičkových klientů (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
Více než 10 let zkušeností v konzultačním businessu.
V České republice zastupuji řadu mezinárodních konzultačních společností v oblasti reklamy – Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
Vyučuji předměty související s reklamou a marketingem.
Jsem akreditovaným členem komise pro veřejné zakázky, certifikovaným Asociací komunikačních agentur (AKA) a certifikovaným poradcem AKA pro komerční sféru.