Media Consultancy

Media Consultancy

Do you need media consultancy? Consult your media strategy? Discuss appropriate brief, strategic or implementation plans for your advertising campaign?

Media Strategy – Client / Agency Relationships – Reviewing and improvement of contracts with media agency – Improving briefing, planning & execution of media campaigns – De-mystifying the media process and media jargon – Training.


Mediální poradenství

Potřebujete probrat zadání, plánování nebo vhodnou realizaci vaší komunikační kampaně? Nastavit model vyhodnocování efektivity a odměňování agentur?

Komunikační strategie – Marketingové výzkumy – Zlepšení briefů, plánovacího procesu a realizace kampaní – Nastavení spolupráce s agenturami – Mediální pojmy a jargon – Školení.


Mediaaudit.cz | Ing. Marek Buchta M.B.A. | Certifikovaný člen komise pro veřejné zakázky AKA | Certifikovaný poradce AKA pro komerční sféru

Na Příkopě 22, Praha 1 | info@mediaaudit.czwww.mediaaudit.cz


Personal character of services # Experience # Local know-how # Flexibility # Confidentiality


More than 10 years of experience in advertising and media agencies (Grey, Carat, OMD).
Working for a great number of top clients (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
More than 10 years of experience in consultancy business.
Czech Republic partner for a number of consulting companies in the field of media and advertising – Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
University lecturing in marketing, advertising and media.
Accredited consultant for tenders in advertising – in cooperation with Czech Association of Communication Agencies.


Více než 10 let zkušeností ve špičkových mezinárodních reklamních a mediálních agenturách (Grey, Carat, OMD).
Práce pro dlouhou řadu špičkových klientů (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
Více než 10 let zkušeností v konzultačním businessu.
V České republice zastupuji řadu mezinárodních konzultačních společností v oblasti reklamy – Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
Vyučuji předměty související s reklamou a marketingem.
Jsem akreditovaným členem komise pro veřejné zakázky, certifikovaným Asociací komunikačních agentur (AKA) a certifikovaným poradcem AKA pro komerční sféru.