Media Audit

Media Audit and Campaign Control

Do you need to check if your current investment in communication campaigns works effectively? Control campaign or contract compliance?

Media Auditing – Reviewing and improvement of contracts with media agency  – Contract Compliancy – Campaign Control – Agency Remuneration.


Media Audit and Campaign Control

Potřebujete ověřit, zda jsou vaše investice do reklamy vynakládány efektivně? Zkontrolovat plnění kampaní a slíbených smluvních podmínek?

Vyhodnocování efektivity kampaní – Media Audit – Dodržování smluv – Odměňování agentur.

Máte smlouvu, post-buy a fakturu a přemýšlíte, jestli všechno sedí dohromady? Platíte vlastně opravdu tolik, kolik máte? A jsou dodrženy i ostatní parametry, které vám byly slíbeny?

Kontrola (nebo media audit) není nic neférového. Důvěřuj, ale prověřuj. Pokud se najde chyba, bývá v reklamě často ve velkých částkách. Často je ale ku prospěchu i samotný fakt, že je zcela jasné, že kampaně jsou a budou detailně kontrolovány.

Kontrolovat je potřeba například:

  • Dodržení referenčního CPP.
  • Správnou kalkulaci agency fee.
  • Dodržování kvalitativních parametry (počtu GRPs a TRPs, umístění na prémiových pozicích bez příplatku, umístění v prime-time a další).
  • V případě zájmu lze zajistit i nezávislou kontrolu odvysílání kompletního spotlistu

Mediaaudit.cz | Ing. Marek Buchta M.B.A. | Certifikovaný člen komise pro veřejné zakázky AKA  Certifikovaný poradce AKA pro komerční sféru

Na Příkopě 22, Praha 1 | info@mediaaudit.cz | www.mediaaudit.cz


Personal character of services # Experience # Local know-how # Flexibility # Confidentiality


More than 10 years of experience in advertising and media agencies (Grey, Carat, OMD).
Working for a great number of top clients (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
More than 10 years of experience in consultancy business.
Czech Republic partner for a number of consulting companies in the field of media and advertising – Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
University lecturing in marketing, advertising and media.
Accredited consultant for tenders in advertising – in cooperation with Czech Association of Communication Agencies.


Více než 10 let zkušeností ve špičkových mezinárodních reklamních a mediálních agenturách (Grey, Carat, OMD).
Práce pro dlouhou řadu špičkových klientů (Procter&Gamble, Masterfoods, T-Mobile, Pepsi, SONY, McDonalds…).
Více než 10 let zkušeností v konzultačním businessu.
V České republice zastupuji řadu mezinárodních konzultačních společností v oblasti reklamy – Ebiquity, EC International, Media Sense, EMM, DG2.
Vyučuji předměty související s reklamou a marketingem.
Jsem akreditovaným členem komise pro veřejné zakázky, certifikovaným Asociací komunikačních agentur (AKA) a certifikovaným poradcem AKA pro komerční sféru.